สินเชื่อและการลงทุน

เนื่องจากการขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นตัวเลือกแรกๆที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจเลือกที่จะหาเงินทุนเพื่อมาประกอบธุรกิจของต้น และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้ที่จะขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารเพิ่มมากขึ้นไปด้วย จากจำนวนที่มากขึ้นนั้น ในขณะที่ธนาคารกลับสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในวงเงินที่จำกัด ทางธนาคารเลยจะต้องเข้มงวดในการพิจารณาการอนุมติสินเชื่อธุรกิจให้มากขึ้น และในวันนี้เราะมาพูดถึง6สิ่งที่ธนาคารใช้พิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ จำนวนเงินที่ต้องการกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้นั้นเป็นตัวชี้ได้เ…

อ่านต่อ