ทำไมเน็ตถึงช้าทั้งที่ยังไม่หมดโปรโมชั่น

ความเร็วและความแรงของอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น แต่เมื่ออินเตอร์เน็ตเกิดปัญหาต่างๆอาจจะทำให้ผู้ใช้เสียผลประโยชน์หรือเสียเวลาในการเชื่อมต่ออินเตอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้าทั้งที่ยังไม่หมดโปรโมชั่นนั้นอาจจะเกิดได้จากสาเหตุหลายต่อหลายอย่าง

โปรเน็ตคืออะไร ?

โปรเน็ต (โปรเน็ตขายดี.com) ก็คือ แพ็คเกจการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ทางเครือข่ายหรือผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มีมาให้ผู้ใช้งานที่ความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ สามารถได้รับความคุ้มค่าและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยส่วนมากแล้วเมื่อคุณใช้งานครบตามแพ๊คเก็ตหรือโปรเน็ต ความเร็วของอินเตอร์เน็ตจะช้าลงเหลือเพียง 64 Kbps แต่หากยังไม่ครบกำหนดของโปรเน็ตแต่ความเร็วกลับลดลงอาจจะเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆ เช่น ปัญหาจากสัญญาณเครือค่ายที่ไม่เสถียร เพราะในบางพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์จากค่ายที่เราใช้อาจจะไม่ครอบคลุมถึงกันหมด ฉะนั้นเป็นไปได้ที่อินเตอร์เน็ตจะทำงานช้าลงได้ หรือปัญหาในเรื่องของมีผู้ใช้งานในบริเวณนั้นมากเกินไป

4gais

โดยปกติแล้วตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. จะมีผู้ใช้โทรศํพท์และอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากและอินเตอร์เน็ต 3G หรือ 4G ที่เราใช้นั้นถือว่าเป็นรูปแบบของโครงข่ายเดียว ผู้ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องทำการแชร์สัญญาณให้กับผู้ใช้รอบๆอย่างทั่วถึง จนเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหน่วงหรือช้าของอินเตอร์เน็ตได้ สุดท้ายคือปัญหาที่เกิดจาก มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ตของคุณเอง โดยคุณสามารถตรวจสอบการใช้งานแอพพิเคชั่นในตัวเครื่องว่ามีการเปิดใช้แอพพลิเคชั่นหลายตัวพร้อมเกินไปหรือไม่ เพราะหากพบแอพพลิเคชั่นที่ต้องอาศัยการใช้งานทรัพยากรอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากยิ่งจะทำให้การใช้งานอื่นๆ ดรอปหรือลดความเร็วลงได้ ผู้ใช้จึงควรปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้งานหรือเปิดค้างไว้อยู่

04

หากเกิดปัญหาโปรเน็ตที่คุณใช้หรืออินเตอร์เน็ตมือถือเกิดอาการล้าช้าจนทำให้คุณรู้สึกได้ว่าไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุดั่งกล่าวควรรีบติดต่อผู้ให้บริการเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้องและกลับมาใช้โปรเน็ตได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

 

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.