ประเภทของธุรกิจ SME

คงปฎิเสธไม่ได้หากจะถามว่า ธุรกิจ SME  คืออะไร  เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีบทบาทกับความเป็นอยู่ของเราอย่างไร ถ้าในด้านการทำธุรกิจ ก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพในด้านการลงทุนหรือค้าขายก็อาจจะไม่เคยได้ยิน แต่หากจะศึกษาไว้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป
12

ประเภทของสินเชื่อ SME นั้นแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ การแบ่งตามประเภทของรูปแบบของการผลิต จะอยู่ในธุรกิจขนาดกลางที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือธุรกิจนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท แบ่งตามประเภทของรูปแบบการบริการ ธุรกิจขนาดกลางมีเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาทเช่นกัน หรือจะแบ่งตามประเภทของการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกหรือค้าส่ง โดยที่จะแบ่งตามการลงทุนหากเป็นธุรกิจขนาดกลาง ก็จะมีเงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท ธุรกิจขนาดเล็กจะมีเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท ในส่วนของการค้าปลีกนั้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า การลงทุนขนาดกลางจะมีเงินลงทุน 60 ล้านบาท และธุรกิจขนาดเล็กจะมีเงินลงทุนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งจะสังเกตได้ว่าประเภทของสินเชื่อ SME นี้ จะมีแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่นั้นจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งเกรงว่าทางผู้ประกอบการนั้นจะมีกำลังการจ่ายเบี้ยไม่ทัน หากไม่ใช่การค้าที่ได้กำไรเยอะแล้ว ความเสี่ยงในการทำธุรกิจนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะล้มเหลวสูงมาก
13
หากแบ่งตามประเภทของการจ้างงาน ประเภทของธุรกิจ SME ก็จะสามารถที่แบ่งได้ ดังนี้
1.ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนาดกลางจะจ้างคนงาน ไม่เกิน 200 คน และธุรกิจขนาดเล็กจะจ้างคนงานไม่เกิน 50 คน
2.ธุรกิจการบริการ ธุรกิจขนาดกลางจะจ้างคนงานไม่เกิน 200 คน และธุรกิจขนาดเล็กจะจ้างคนงานไม่เกิน 50 คน
3.ธุรกิจการค้าส่ง ธุรกิจขนาดกลางจะจ้างคนงานไม่เกิน 50 คน และธุรกิจขนาดเล็กจะจ้างคนงานไม่เกิน 25 คน ส่วนการค้าปลีกนั้น ธุรกิจขนาดกลางจะจ้างคนงานไม่เกิน      30 คน และธุรกิจขนาดเล็กจะจ้างคนงานไม่เกิน 15 คน

ซึ่งทุกประเภทของสินเชื่อ SME  นี้ ก็จะจัดการจ้างตามเงินลงทุนที่กู้มาได้ หรือแล้วแต่ลักษณะของงานที่ประกอบธุรกิจ

14

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.