ความแตกต่างระหว่างดอกไม้จริงกับดอกไม้ปลอม

ดอกไม้นับได้ว่ามีความงาม  กลิ่น  สี  ที่แตกต่างกันออกไปแต่การใช้งานนั้นก็ยิ่งต่างกันไปอีก ดอกไม้ที่ออกดอกตามสภาพอากาศก็มักจะมีความงดงามไปตามฤดูกาลของมันเอง  ดอกไม้ช่วยให้มนุษย์มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใส  อ่อนโยน  รักสวยรักงาม นับได้ว่าดอกไม้ช่วยบำบัดจิตใจมนุษย์ให้เกิดความผ่องใส  มีจิตใจเบิกบานได้เช่นกัน
03

ดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมักจะมีความงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเอง มีทั้งรูป  รส  กลิ่น  สี  เป็นธรรมชาติ  มีการผลิดอกออกผล เบ่งบานและเหี่ยวเฉาตามเวลา  แม้เวลาที่แห้งเหี่ยวเฉาก็ยังมีความงดงามอย่างเห็นได้ชัดเพราะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมองดูยังไงก็สวยงามเสมอ  ส่วนดอกไม้ปลอมก็มีความสวยงามที่ถูกสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยฝีมือของมนุษย์โดยการเลียนแบบดอกไม้จริง ในบางครั้งก็เป็นความสมจริงจนแยกแยะไม่ออกก็มี ต้องสัมผัสจึงจะรู้ว่าเป็นดอกไม้ปลอม เพราะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีลักษณะที่เหมือนดอกไม้จริงทุกประการ  มักจะต่างกันที่ดอกไม้ปลอมนั้นไม่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้จริงเท่านั้นเอง
04ความแตกต่างระหว่างดอกไม้จริงกับดอกไม้ปลอมก็มีดังนี้  ดอกไม้จริงนั้นเวลานำมาใช้งานจะมีความสวยงาม  มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ  แต่ข้อเสียคือมักจะใช้งานไม่ได้นาน ดอกเหี่ยวเฉาได้โดยง่ายต้องหมั่นพรมน้ำหรือหาวิธีที่จะทำให้ดอกไม้อยู่ได้นานที่สุด หากเหี่ยวเฉาลงต้องคอยหาดอกใหม่มาทดแทนซึ่งก็ทำให้สิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก  ส่วนดอกไม้ปลอมนั้นสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาใช้แทนดอกไม้จริงได้  สามารถนำมาจัดได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าดอกจะโทรมเร็ว สามารถเบ่งบานแผ่ความสวยงามได้ตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ดอกไม้ปลอมยังทำให้ไม่สิ้นเปลืองใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในโอกาสอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งประดิษฐ์ครั้งใหม่ นับได้ว่าดอกไม้ปลอมก็มีประโยชน์ในการใช้งานได้เป็นอย่างมาก

เมื่อเราทราบความแตกต่างระหว่างดอกไม้จริงกับดอกไม้ปลอมแล้วก็ควรจะใช้งานให้เกิดประโยชน์จะได้ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ แม้ว่าดอกไม้ปลอมจะแตกต่างกับดอกไม้จริงแต่การใช้งานนั้นมีประโยชน์ไม่แพ้กันเลย

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.