การลงทุนกับเงินกู้ SME

การลงทุนกับเงินกู้ SME ในปัจจุบัน

สิ่งที่พูดถึงกันมาในปัจจุบันนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องการกู้ยืม การลงทุน การทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวนั้น จำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
03
สินเชื่อ SME  ถือเป็นการกู้ยืมเงินที่ดูปลอดภัยและน่าสนใจมากที่สุด เพราะเมื่อจะกู้เงินผ่านธนาคาร ธนาคารจะเป็นผู้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจของเรา เนื่องจากเงินกู้ SME นี้ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ และประเมินธุรกิจว่าสมควรที่จะได้รับวงเงินเท่าไหร่  เช่น ถ้าหากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเล็ก ทางธนาคารก็จะให้เงินกู้ SME ที่เหมาะสม เพราะมีการคำนวณถึงการลงทุน ว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ หากธุรกิจเกิดการขยายตัวและเริ่มเติบโตขึ้น

การกู้ยืมเงินก็จะเพิ่มวงเงินให้ตามลำดับ แต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลาง ก็จะมีวงเงินที่มากขึ้นให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน ตามลำดับ ซึ่งในการลงทุนเงินกู้ SME นี้ จะต้องมีการวางแผนให้ละเอียด รอบครอบ เพราะจะต้องมีคนค้ำประกัน หากเกิดความเสียหายใดๆ จะส่งผลถึงผู้ค้ำประกันและรับผิดชอบร่วมกันในที่สุด

 

04

ในเรื่องของดอกเบี้ยนั้น เงินกู้ SME ก็จะมีอัตราที่น้อยกว่า หากเปรียบเทียบกับการกู้ยืมจากที่อื่น เพราะสินเชื่อ SME เป็นการกู้ยืมเงินที่ธนาคารเป็นผู้ให้ ธนาคารจะเป็นสื่อกลาง และให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ไม่เหมือนการกู้ยืมเงินจากนอกระบบ ที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเป็นเท่าตัว หากเราไม่คืนเงินตามกำหนดเวลาก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ คงต้องยอมรับได้ว่าในปัจจุบันนี้ นักลงทุนหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ที่จะต้องหาเงินกู้มาช่วยในการลงทุน สินเชื่อ SME จึงถือว่าเป็นการทางเลือกที่สำคัญของนักลงทุนรุ่นใหม่ และสินเชื่อธรุกิจ ยังมีหลากหลายธนาคารที่อยู่ในโครงการให้การกู้ แต่ใช่ว่าเราจะกู้ได้ง่ายๆ โดยในการกู้แต่ละครั้งต้องยื่นเอกสารและมีผู้ค้ำประกัน รวมถึงการตรวจสอบว่าเรามียอดหนี้ค้างชำระเท่าไร ติดเครดิตที่ใดบ้าง มีการกู้จากที่อื่นร่วมด้วยไหม เพราะหากเรากู้เงินจากหลายๆที่ ก็จะทำให้เป็นหนี้สินเยอะ และจ่ายเงินตามงวดไม่ทันทำเกิดปัญหาในภายหลังได้ เพราะฉะนั้นจึงมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้กู้และผู้ที่ให้กู้ ทำให้การลงทุนในยุคปัจจุบันจะต้องมีการวางแผน ว่าจะประกอบธุรกิจอะไร ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนในยุคนี้ และต้องดูตลาดด้วยว่า มีความต้องการอะไร เช่น การเปิดร้านอาหาร การเปิดร้านกาแฟ  การขายเสื้อผ้า หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เรามักจะเริ่มจากความชอบโดยเป็นการส่วนตัวก่อน ซึ่งถือเป็นการช่วยในการตัดสินใจทำธุรกิจได้เช่นกัน

 

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.