มาตรฐานที่โรงงานผลิตอาหารเสริมควรมี

เนื่องจากในยุคปัจจุบันวงการอาหารเสริมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้โรงงานผลิตอาหารเสริมเกิดขึ้นมามากมาย การแข่งขันในตลาดดังกล่าวก็สูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นโรงงานผลิตอาหารเสริมต่างๆก็มุ่งเน้นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโรงงานของตนเองเพื่อที่จะชักจูงให้ผู้ที่ต้องการผลิตอาหารเสริมมีความมั่นใจในโรงงานผลิตอาหารเสริมของตน และเลือกโรงงานของตนเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริม ซึ่งความน่าเชื่อถือส่วนมากที่ผู้คนสนใจมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของมาตรฐานที่โรงงานได้รับการรับรองจากมาตรฐานทั้งในประเทศและสากล ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่ามาตรฐานอะไรบ้างที่โรงงานผลิตอาหรเสริมควรมี

07

  1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานดังกล่าวมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเสริมคือการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความปลอดภัยของอาหารเสริมที่โรงงานผลิต ว่าจะไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและอยู่ในการควบคุมของอย.
  2. มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มาตรฐานGMPจะเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมของคุณนั้นมีหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ระเบียบแบบแผนที่ใช้ในการผลิตที่ดี ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ตรวจสอบได้ในการผลิตอาหารเสริม
  3. มาตรฐาน ISO 9001:2008 แสดงถึงโรงงานที่ผลิตอาหารเสริมและมีการดำเนินการในการผลิตอาหารเสริมดังกล่าวที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและบริการของสินค้าแล้วยังมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในโรงงานอีกด้วย
  4. HALAL มาตรฐานดังกล่าวนี้มองข้ามไปไม่ได้เลย เนื่องจากว่าผู้ที่จะมาบริโภคอาหารเสริมของเรานั้นมีอยู่ทุกที่ทั่วประเทศ ทุกศาสนาดังนั้นเราควรที่จะมีมาตรฐานดังกล่าวรองรับเพื่อที่เราจะสามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างออกไปได้อีก ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้จะเป็นตัวยืนยันได้ว่าอาหารเสริมที่ถูกผลิตจากโรงงานผลิตอาหารเสริมของคุณนั้นไม่มีการปนเปื้อนของสารต้องห้ามในศาสนาอิสลามนั้นเอง
    08
    และนี้ก็คือมาตรฐานพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหารเสริมควรมี เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะบริโภคอาหารเสริมที่ผลิตจากโรงงานของคุณและยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโรงงานของคุณได้เป็นอย่างดี

 

 

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.