สัญณาณกันขโมย กำลังกลายเป็นเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบ้านที่รับความนิยมมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบของการทำงานที่สามารถช่วยให้เจ้าของบ้านรู้สึกว่าได้รับการดูแล ป้องกันและแก้ไขในเรื่องของเหตุโจรกรรม แล้วสัญญาณกันขโมยที่เราเห็นกันนั้นจะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น เดิมทีแล้วนั้น สัญญาณกันขโมยได้รับความนิยมมาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าประเทศไทยเพิ่งจะหันมาให้ความสนใจและได้รับความนิยมภายในไม่กี่ปีนี้เอง อาจจะเพราะปัญหาของการถู…

อ่านต่อ

ในช่วงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาหรือไม่นานมานี้ บริษัท เคราน์ คาเร้นท์ จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งและที่ทำการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ (ประเทศไทย) ได้มีการเปิดตัว “รถเช่าเชียงใหม่” ขึ้นภายใต้แบรน เคราน์ คาเร้นท์ทัล เชียงใหม่ หรือผ่านเว็บไซต์ CrownCarrentalChiangmai.com ที่เป็นเว็บเกี่ยวกับข้อมูลของรถเช่าในเครือบริษัทเคราน์คาเร้นท์นั้นเอง โดยในตัวเว็บไซต์หลักนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถเช่าเชียงใหม่โดยตรง อาทิเช่น ราคารถเช่าเชียงใหม่ ข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถ เงื่อนไขในการเช่ารถเช่าเชี…

อ่านต่อ

31 มีนาคม พ.ศ. 2559 วันสุดท้ายของกิจกรรมการแข่งขันทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “เพลงชาติไทย” ว่าใครที่จะสามารถสามารถทำให้เว็บไซต์ (Onpage) มีคุณภาพเพียงพอที่จะขึ้นสู่หน้า 1 ของ Search Engine ได้ในกิจกรรมการแข่งขันหาสุดยอดนักทำ SEO ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อกิจกรรม SEO 2016 Contest !! ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มนักทำ SEO ของไทยและกลุ่มเพื่อนสมาชิก TSB นั้นเอง แต่ว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบอร์ดดังกล่าวแต่อย่างใด เป็นเพียงการจัดขึ้นมากันเองในกลุ่มนักทำ SEO เท่านั้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีกำหนดระยะ…

อ่านต่อ

เนื่องจากการขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นตัวเลือกแรกๆที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจเลือกที่จะหาเงินทุนเพื่อมาประกอบธุรกิจของต้น และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้ที่จะขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารเพิ่มมากขึ้นไปด้วย จากจำนวนที่มากขึ้นนั้น ในขณะที่ธนาคารกลับสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในวงเงินที่จำกัด ทางธนาคารเลยจะต้องเข้มงวดในการพิจารณาการอนุมติสินเชื่อธุรกิจให้มากขึ้น และในวันนี้เราะมาพูดถึง6สิ่งที่ธนาคารใช้พิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ จำนวนเงินที่ต้องการกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้นั้นเป็นตัวชี้ได้เ…

อ่านต่อ

เพลง: สดุดีมหาราชา คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร/ สมาน กาญจนผลิน ทำนอง: สุรัสน์ พุกกะเวส *ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย มหาราชขัตติยะภูวะไนย ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี อ่าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี (* ซ้ำทั้งหมด) ที่มา: https://creationcz.com/lyrics/เพลงสดุดีมหาราชา/

อ่านต่อ

เพลงชาติไทย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ …ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย…. รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ… แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย ที่มา : https://creationcz.com/lyrics/เพลงชาติไทย/ เพลงสรรเสริญพระบารมี นิยมบรรเลงในยามที่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เสด็จออกในที่สาธารณะ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ การเสด็จออกมหาสมาคม และการเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่าง ๆ อย่างเป็นทางกา…

อ่านต่อ