HostCz.net

กีฬา ที่มีมาตั้งแต่ยุคอดีตกาล และก็แนวทางการเล่น “แฮนด์บอล”

แฮนด์บอล (Handball) เริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมัน ในราวปลายศตวรรษที่ 19 โดยครูพลศึกษาคนหนึ่งชื่อ Konrad Koch ได้ริเริ่มและแนะนำกีฬาประเภทนี้ออกมาเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม เกมแฮนด์บอลก็ยังไม่เป็นที่นิยมกว้างขวางเท่าที่ควร จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2447 แฮนด์บอลจึงได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางขึ้นในภาคพื้นยุโรป มีการกำหนดระเบียบและกติกาการเล่นโดยอาศัยกติกาของฟุตบอลเป็นหลัก นักพลศึกษาชาวอเมริกากล่าวว่า กีฬาแฮนด์บอลน่าจะเป็นเกมกีฬาที่เก่าแก่ที่สุด เพราะมนุษย์นิยมใช้มือกับลูกบอลขว้างมาแต่โบราณแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจะเดาได้ว่าเกมนี้ได้วิวัฒนาการมาเป็นกีฬาแฮนด์บอลในปัจจุบันได้อย่างไร

ประเทศยุโรปในฤดูหนาวไม่สามารถเล่นกีฬากลางแจ้งได้ จึงใช้ห้องพลศึกษาดัดแปลงเล่นกีฬาฟุตบอลด้วยมือ ตอนแรกใช้ผู้เล่น 11 คนเท่ากับฟุตบอล แต่ไม่สะดวก เพราะสถานที่คับแคบ จึงลดจำนวนผู้เล่นเหลือข้างละ 7 คน จึงกลายมาเป็นกีฬาแฮนด์บอลแบบการเล่นในปัจจุบัน ในช่วงนั้นแฮนด์บอลมิได้ถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง เพราะไม่มีหน่วยงานเป็นของตนเอง แต่คณะกรรมการที่ก่อตั้งและดำเนินการก็มาจากสหพันธ์กีฬาสมัครเล่นระหว่างชาติ (The International Amateur fun88 Athletic Federation) มีชื่อย่อๆ ว่า I.A.A.F. คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่จัดดำเนินการต่างๆ ในทวีปยุโรปสมัยนั้น

fun88

กีฬา แฮนด์บอล เป็นกีฬา มีมาแต่งในสมัยอดีตกาล ซึ่งในยุคปัจจุบันก็ยังนิยมเล่นกันอยู่

 

หลังจากปี พ.ศ. 2447 กีฬาแฮนด์บอลซึ่งอยู่ในความดูแลของ I.A.A.F. ก็มีความมั่นคงขึ้น และหลายๆ ประเทศให้ความสนใจ และมีการจัดบรรจุในรายการกิจกรรมการกีฬาของประเทศนั้นๆ ด้วย ตลอดจนได้มีการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น

การเลี้ยงตัวในขณะเคลื่อนของกีฬาแฮนด์บอลนั้นผู้เล่นต้องทราบแนวทางของการฝึกฝนการเคลื่อนที่ตลอดถึงการเลี้ยงตัวที่ดีแล้วก็มั่นคง ด้วยเหตุว่าการเลี้ยงตัวที่ดีรวมทั้งมีความยั่งยืนในขณะเขยื้อนจะเป็นการที่ดีต่อตัวผู้เล่นเอง การเลี้ยงตัวขณะเขยื้อนผู้เล่นควรปฏิบัติ ดังนี้

  • ให้ผู้เล่นเลื่อนเท้าไปด้านหน้าแล้วแล้วต่อจากนั้นก็เลื่อนเท้าอีกข้างมาติดในท่าของการเลี้ยงตัวเมื่อผู้เล่นอยากได้เคลื่อนไปด้านหน้า ถ้าหากผู้เล่นอยากได้เคลื่อนไปด้านข้างให้ใช้เท้าข้างที่ถนัดให้สืบเท้าไปด้านข้างแล้วหลังจากนั้นก็ลากเท้าที่เหลือมาใกล้ๆกัน

หมายเหตุ สำหรับในการใช้เท้าเพื่อเคลื่อนไปในแนวทางต่างๆตามความจำนงของผู้เล่นที่ออกคำสั่งนั้น ไม่ใช่อิริยาบถของการก้าว แม้กระนั้นผู้เล่นควรต้องสืบเท้าไปให้เร็วตามแนวทางที่ผู้เล่นอยากได้

สำหรับเพื่อการทรงตัวเพื่อการเคลื่อนไหวสำหรับในการเล่นแฮนด์บอลนั้น ผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีความพร้อมเพรียงรวมทั้งความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเพื่อในเวลาเล่นจึงควรมีการทรงตัวป้อมปราการอาจจะทั้งในขณะทำแข่งหรือซ้อมสำหรับในการเคลื่อนก็เป็นส่วนที่สำคัญต่อการเล่นแม้ผู้เล่นมีการเขยื้อนก้าวหน้าก็จำทำให้การเล่นไม่กำเนิดปัญหา แฮนด์บอลนั้นเป็นจำพวกกีฬาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อน ได้มีการปรับปรุงมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อกับสมัยกับยุคของคนเดี๋ยวนี้ ด้วยเหตุว่ากีฬาแฮนด์บอลนั้นผู้เล่นควรต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงบริบูรณ์ ทางร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจตลอดถึงอารมณ์ที่ดีของเพศผู้เล่นด้วย

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.