HostCz.net

ประวัติเรือ แคนู-คยัค Canoe-Kakay สากล และกติกา

Thailand Canoe w88

เรือแคนู-คยัค นั้นมีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้ว จากชาวอินเดียนแดง เรือแคนูนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้ในเดินทาง การค้าขาย การสงคราม และเพื่อการล่าสัตว์ในสมัยก่อน รูปลักษณ์ของเรือก็จะมีความต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัย เช่นเรือแคนูของชาวเมารีในประเทศนิวซีแลนด์มีความยาว 35 เมตร ใช้ฝีพายถึง 80 คน ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือสร้างเรือแคนูจากหนังกวาง และเปลือกไม้เอิร์ซ (Birch bark) ส่วนชาวอียิปต์ทำมาจากเปลือกไม้พาพัยรัส (Papyrus reeds) ส่วนชาวโพลีนีเซียนใช้ท่อนซุงทำเรือแคนู ชาวเอสกิโมในประเทศกรีนแลนด์ได้สร้างเรือขึ้นมาชนิดหนึ่งโดยเรียกว่า คยัค มีลักษณะคล้ายเรือแคนูแต่มีฝาปิดเรือคยัคนี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวอังกฤษที่ชื่อ Burrough ในปี ค.ศ.1556

ในเวลาต่อมาเรือแคนูเริ่มเป็นที่นิยมกันมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยกลางน้ำอันเชี่ยวกราดจึงได้มีการจัดตั้งเป็นสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (International Canoe Federtion –I.C.F) ขึ้นในปี ค.ศ.1700 ได้มีการผลักดันกีฬาเรือแคนูให้เป็นกีฬาสาธิตในโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี ค.ศ.1928 และอีก 12 ปีต่อมากีฬาเรือแคนูก็ได้บรรจุลงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างถาวร ในการกีฬาจะใช้คำว่าเรือแคนูซึ่งหมายถึงทั้งเรือแคนูและคยัครวมกัน เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาเรือแคนูก็เป็น 1 ประเภทของกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันนั้นด้วย อย่างไรก็ตามกีฬาการแข่งขันเรือแคนูก็มีผู้ชมกีฬาประเภทนี้ไม่คอยมากเท่าไหร่แต่ก็มีผู้ที่ช่ืนชอบเช่นกัน การเข้าไปชมการแข่งขันเรือแคนนูนั้นก็เป็นเรื่องอยากที่จะดูตลอดเส้นทางการแข่งขัน แต่ก็ไม่ใช้ปัญหาเพราะเรามีเว็บไซต์ที่ถ่ายการแข่งขันเรือแคนูทุกตลอดเส้นทางเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม เซ็บไซต์แนะนำ นั้นก็คือ w88 ที่จะำให้ท่านได้รับชมกีึฬาต่างๆที่ท่าชื่นชอบได้ทุกรูปแบบจึงหายห่วงได้เลยว่าจะไม่ได้ชมกีฬานั้นๆ

ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

1.ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับที่21 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาต

  1. เรือแคนู/คยัค ใช้กติกาการแข่งขันของ สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ(INTERNATIONAL CANOE FEDERATION – ICF) และกติกาการ แข่งขันของ

3.เรือแคนู/คยัค นักกีฬาทีมชาย เรือแคนู จำนวน 4 คน เรือคยัค จำนวน 4 คน และ

นักกีฬาทีมหญิง เรือคยัค จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

  • เรือแคนู 1 คน ไม่มีสำรอง – เรือแคนู 2 คน สำรอง 1 คน
  • เรือคยัค 1 คน ไม่มีสำรอง – เรือคยัค 2 คน สำรอง 1 คน
  1. แต่ละจังหวัด ต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือแคนูชาย ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 6 คน และเรือคยัคหญิง ไม่น้อยกว่า 3 คน และ ไม่เกิน 6 คน

5.ผู้ควบคุมทีม

  1. เรือแคนู/คยัค ประกอบ ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน ทีมหญิง 1 คน

7.หลักเกณฑ์การแข่งขัน

8.การคัดเลือกในระดับภาค จะจัดการแข่งขันในระยะทางเดียวเท่านั้น ตามความเหมาะสมของสนามแข่งขัน โดยนำทีมชนะเลิศในภาค อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ส่งเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม ให้นักกีฬาทีมจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายโดยไม่ต้องแข่งขันคัดเลือก ตัวแทนนักกีฬาระดับภาค รวมเป็น 11 ทีม หรือ 10 ทีม แต่ไม่น้อยกว่า 3 ภาค ทั้งนี้ นักกีฬาสามารถลงแข่งขัน ประเภทเรือกรรเชียง เรือแคนู/คยัค หรือเรือยาวประเพณี อย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียบประเภทเดียว เท่านั้น

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.