กระเบื้องยาง

ในการสร้างบ้านในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกอยู่มากมายหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับผู้สร้างบ้านจะเลือกใช้ ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับบ้านของตนเองมากที่สุด สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในบ้านก็ไม่ควรที่จะนำเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้าน การสร้างบ้านของคนสมัยใหม่นี้ จะมีการสร้างบ้านตามสไตล์ยุโรปกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบ้านของคนยุคนี้ก็จะมีความแตกต่างจากบ้านคนสมัยก่อนมาก คนสมัยก่อนมักจะสร้างบ้านด้วยไม้สักทอง เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น หรือครึ่งปูนครึ่งไม้ ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการต่อเติมหรือสร้างเพิ่ม แต่หากเปรี…

อ่านต่อ