ดอกไม้ปลอม

ดอกไม้นับได้ว่ามีความงาม  กลิ่น  สี  ที่แตกต่างกันออกไปแต่การใช้งานนั้นก็ยิ่งต่างกันไปอีก ดอกไม้ที่ออกดอกตามสภาพอากาศก็มักจะมีความงดงามไปตามฤดูกาลของมันเอง  ดอกไม้ช่วยให้มนุษย์มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใส  อ่อนโยน  รักสวยรักงาม นับได้ว่าดอกไม้ช่วยบำบัดจิตใจมนุษย์ให้เกิดความผ่องใส  มีจิตใจเบิกบานได้เช่นกัน ดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมักจะมีความงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเอง มีทั้งรูป  รส  กลิ่น  สี  เป็นธรรมชาติ  มีการผลิดอกออกผล เบ่งบานและเหี่ยวเฉาตามเวลา  แม้เวลาที่แห้งเหี่ยวเฉาก็ยังมีความงดงามอย่างเห็นได้ชัด…

อ่านต่อ