ประวัติจักรยาน bmx

bmx history by w88

ที่ไปที่มาของ BMX รถจักรยานสองล้อรุ่นแรกๆที่เป็นต้นแบบของรถจักรยานสองล้อในขณะนี้มีเกิดขึ้นหนแรกเมื่อราวปี พุทธศักราช2343ในปีซึ่งทางw88จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ พุทธศักราช 2408 ได้มีการผลิตรถจักรยาน 2 ล้อ รุ่นหนึ่งซึ่งมีตัวล้อเป็นเหล็ก รวมทั้งมีขอบล้อทำด้วยไม้กำลังเขยื้อนล้อได้มาจากแรงปั่นด้วยเท้าบนบันไดทั้งคู่ของจักรยาน ราวกับในรถจักรยานสามล้อปัจจุบันนี้ ในช่วงต่อมาได้มีการใช้ล้อทำด้วยยาง รวมทั้งในราวปี พุทธศักราช 2423-2433 ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้าได้ ขยายใหญ่ขึ้นถึง 60 นิ้ว ซึ่งทำให้มันสา…

อ่านต่อ