สินเชื่อธุรกิจ

การลงทุนกับเงินกู้ SME ในปัจจุบัน สิ่งที่พูดถึงกันมาในปัจจุบันนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องการกู้ยืม การลงทุน การทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวนั้น จำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจ สินเชื่อ SME  ถือเป็นการกู้ยืมเงินที่ดูปลอดภัยและน่าสนใจมากที่สุด เพราะเมื่อจะกู้เงินผ่านธนาคาร ธนาคารจะเป็นผู้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจของเรา เนื่องจากเงินกู้ SME นี้ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ และประเมินธุรกิจว่าสมควรที่จะได้รับวงเงินเท่าไหร่  เช่น ถ้าหากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเล็ก ทางธนาคารก็จะให้เงินกู้ …

อ่านต่อ

เนื่องจากการขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นตัวเลือกแรกๆที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจเลือกที่จะหาเงินทุนเพื่อมาประกอบธุรกิจของต้น และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้ที่จะขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารเพิ่มมากขึ้นไปด้วย จากจำนวนที่มากขึ้นนั้น ในขณะที่ธนาคารกลับสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในวงเงินที่จำกัด ทางธนาคารเลยจะต้องเข้มงวดในการพิจารณาการอนุมติสินเชื่อธุรกิจให้มากขึ้น และในวันนี้เราะมาพูดถึง6สิ่งที่ธนาคารใช้พิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ จำนวนเงินที่ต้องการกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้นั้นเป็นตัวชี้ได้เ…

อ่านต่อ