สินเชื่อ SME

การลงทุนกับเงินกู้ SME ในปัจจุบัน สิ่งที่พูดถึงกันมาในปัจจุบันนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องการกู้ยืม การลงทุน การทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวนั้น จำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจ สินเชื่อ SME  ถือเป็นการกู้ยืมเงินที่ดูปลอดภัยและน่าสนใจมากที่สุด เพราะเมื่อจะกู้เงินผ่านธนาคาร ธนาคารจะเป็นผู้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจของเรา เนื่องจากเงินกู้ SME นี้ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ และประเมินธุรกิจว่าสมควรที่จะได้รับวงเงินเท่าไหร่  เช่น ถ้าหากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเล็ก ทางธนาคารก็จะให้เงินกู้ …

อ่านต่อ

คงปฎิเสธไม่ได้หากจะถามว่า ธุรกิจ SME  คืออะไร  เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีบทบาทกับความเป็นอยู่ของเราอย่างไร ถ้าในด้านการทำธุรกิจ ก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพในด้านการลงทุนหรือค้าขายก็อาจจะไม่เคยได้ยิน แต่หากจะศึกษาไว้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ประเภทของสินเชื่อ SME นั้นแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ การแบ่งตามประเภทของรูปแบบของการผลิต จะอยู่ในธุรกิจขนาดกลางที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือธุรกิจนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่เก…

อ่านต่อ