สินเชื่อ

คงปฎิเสธไม่ได้หากจะถามว่า ธุรกิจ SME  คืออะไร  เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีบทบาทกับความเป็นอยู่ของเราอย่างไร ถ้าในด้านการทำธุรกิจ ก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพในด้านการลงทุนหรือค้าขายก็อาจจะไม่เคยได้ยิน แต่หากจะศึกษาไว้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ประเภทของสินเชื่อ SME นั้นแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ การแบ่งตามประเภทของรูปแบบของการผลิต จะอยู่ในธุรกิจขนาดกลางที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือธุรกิจนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่เก…

อ่านต่อ