BMX

bmx history by w88

ที่ไปที่มาของ BMX รถจักรยานสองล้อรุ่นแรกๆที่เป็นต้นแบบของรถจักรยานสองล้อในขณะนี้มีเกิดขึ้นหนแรกเมื่อราวปี พุทธศักราช2343ในปีซึ่งทางw88จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ พุทธศักราช 2408 ได้มีการผลิตรถจักรยาน 2 ล้อ รุ่นหนึ่งซึ่งมีตัวล้อเป็นเหล็ก รวมทั้งมีขอบล้อทำด้วยไม้กำลังเขยื้อนล้อได้มาจากแรงปั่นด้วยเท้าบนบันไดทั้งคู่ของจักรยาน ราวกับในรถจักรยานสามล้อปัจจุบันนี้ ในช่วงต่อมาได้มีการใช้ล้อทำด้วยยาง รวมทั้งในราวปี พุทธศักราช 2423-2433 ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้าได้ ขยายใหญ่ขึ้นถึง 60 นิ้ว ซึ่งทำให้มันสา…

อ่านต่อ

แบบที่1 บีเอ็มเอ็กซ์ ซูเปอร์ครอส บีเอ็มเอ็กซ์ ซูเปอร์ครอส ชิงชัยบนสนาม 350 เมตร นักขี่แปดคนเปิดตัวเองจากทางลาดสูงแปดเมตรและก็ชิงชัยบนทางที่สลับชน มุมลาดเทรวมทั้งส่วนที่เป็นที่ราบ การต่อสู้เพื่อที่ดุเด็ดเผ็ดมัน เพราะว่าจำเป็นจะต้องจบใน 4 ขั้นแรกของรอบเลือกสรรเพื่อได้เข้ารอบถัดไป และก็ ในรอบชิงแชมป์ ขึ้นกับการกำหนดของแต่ละส่วน นักขี่ทั้งหลายแหล่พากเพียรทั้งๆที่จะลงอย่างเร็วเพื่อจะเพิ่มความเร็ว หรือ เพิ่มความสูงของผู้กระทำระกระโดด (นักขี่จะลอยตัวขึ้นสูงเกือบจะ 5 เมตร) สนามสำหรับเพื่อการแข่งขันมีลักษณะวนไปๆมาๆ …

อ่านต่อ