Kakay

Thailand Canoe w88

เรือแคนู-คยัค นั้นมีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้ว จากชาวอินเดียนแดง เรือแคนูนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้ในเดินทาง การค้าขาย การสงคราม และเพื่อการล่าสัตว์ในสมัยก่อน รูปลักษณ์ของเรือก็จะมีความต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัย เช่นเรือแคนูของชาวเมารีในประเทศนิวซีแลนด์มีความยาว 35 เมตร ใช้ฝีพายถึง 80 คน ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือสร้างเรือแคนูจากหนังกวาง และเปลือกไม้เอิร์ซ (Birch bark) ส่วนชาวอียิปต์ทำมาจากเปลือกไม้พาพัยรัส (Papyrus reeds) ส่วนชาวโพลีนีเซียนใช้ท่อนซุงทำเรือ…

อ่านต่อ