ท่องเที่ยวและการเดินทาง

ในช่วงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาหรือไม่นานมานี้ บริษัท เคราน์ คาเร้นท์ จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งและที่ทำการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ (ประเทศไทย) ได้มีการเปิดตัว “รถเช่าเชียงใหม่” ขึ้นภายใต้แบรน เคราน์ คาเร้นท์ทัล เชียงใหม่ หรือผ่านเว็บไซต์ CrownCarrentalChiangmai.com ที่เป็นเว็บเกี่ยวกับข้อมูลของรถเช่าในเครือบริษัทเคราน์คาเร้นท์นั้นเอง โดยในตัวเว็บไซต์หลักนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถเช่าเชียงใหม่โดยตรง อาทิเช่น ราคารถเช่าเชียงใหม่ ข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถ เงื่อนไขในการเช่ารถเช่าเชี…

อ่านต่อ